“ ปั่นปันรัก พักเมืองรอง” Green Season สิงหาคม อุดรธานี คึกคัก … สนามต่อไป ลพบุรี เดือนกันยายนนี้ “

 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 ที่สวนสาธารณะหนองประจักษ์ จังหวัดอุดรธานี  ณ จุดปล่อยขบวนนักปั่นจักรยานท่องเที่ยว “ปั่นปันรัก พักเมืองรอง” นายพูลผล แพทอง ประธานชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว นายชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
นายสมชาย เกษมทวีศักดิ์ รองผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการภาค 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) บรรยากาศก่อนเริ่มงานมีฝนตกโปรยปรายก่อนเริ่มกิจกรรม ทำให้บรรยากาศหลังฝนตกเย็นสบาย โดยใช้จุดสตาร์ทและจุด Finish ที่สวนสาธารณะหนองประจักษ์ ทะเลสาบกลางใจเมืองอุดรธานี

นักปั่นแวะพักจุดท่องเที่ยวจุดที่ 1 ที่วัดป่าบ้านตาด หรือชื่อที่เป็นทางการว่า วัดเกษรศีลคุณ ที่เคยเป็นที่พำนักของพระอาจารย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ชมอาคารพิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงตามหาบัว สถานที่แห่งนี้สร้างไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานที่บรรจุอัฐิธาตุของหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน และเป็นสถานที่เผยแพร่ธรรมะ คำสอน ของหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน และเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน เป็นอนุสรณ์สถานที่เก็บรวบรวมประวัติ หนังสือ คำสอน รวมทั้งเครื่องอัฐบริขารของหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน เป็นเครื่องเตือนใจให้รำลึกถึงคุณูปการของท่านทั้งในทางโลกและทางธรรม ถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติและทำความดีเพื่อพุทธศาสนาและประเทศชาติต่อไป

หลังจากนั้นปั่นไปแวะจุดท่องเที่ยวจุดที่ 2 คือ เมืองเก่าบริเวณ สถานีรถไฟอุดรธานี พักถ่ายรูปเป็นที่ระลึกรำลึกความหลังและความสวยงามของสถานีรถไฟแห่งประวัติศาสตร์สายตะวันออกเฉียงเหนือ สถานีรถไฟเก่าแก่สมัยรัชกาลที่ 5 ของจังหวัดอุดรธานี ที่ตัวอาคารใหม่สร้างขึ้นได้รับความเมตตาจากหลวงตามหาบัว ในการบริจาคเงินสร้างตัวอาคาร โดยสถานีรถไฟตั้งอยู่ระหว่างสองตลาดกลางคืนขนาดใหญ่คือ ยูดีบาซ่า และ ตลาดปรีชา บริการับส่งรายวันไปยังสถานีปลายทางอันได้แก่ กรุงเทพฯ หนองคาย ขอนแก่น นครราชสีมา สระบุรี และอยุธยา เป็นต้น จากนั้นนักปั่นปั่นจักรยานกลับมาที่จุด Finish บริเวณ สวนสาธารณะหนองประจักษ์ จังหวัดอุดรธานี รวมระยะทาง 38 กิโลเมตร ซึ่งตลอดสองข้างทางจะได้สัมผัสวิถีชุมชน ปั่นชมธรรมชาติ สัมผัสรอยยิ้มและความเป็นกันเองของคนในพื้นที่


นายชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการร่วมกันจัดงานครั้งนี้ว่า “เป็นการช่วยขานรับนโยบายของทางรัฐบาลและของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองของไทย เพราะว่าอุดรธานีก็เป็นหนึ่งในเมืองรองซึ่งมีสถิติการท่องเที่ยวที่น่าสนใจมาก เท่าที่ทราบในปี 61 มีนักท่องเที่ยวเป็นอันดับ 2 ของประเทศ รองจากนครศรีธรรมราช ในปี 61 เท่าที่จำได้มีนักท่องเที่ยวจำนวน 37.000,000 คน และในปี 62 คาดหมายว่าน่าจะถึง 40,000,000 คน ยอดรายได้ที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดอุดรมากกว่า 8,000,000,000 บาท เพราะฉะนั้นกิจกรรมของเราถึงจะเป็นกิจกรรมเล็กๆ แต่เชื่อว่าจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยว

ที่สำคัญคือเราอยากจะให้ข่าวการจัดกิจกรรมครั้งนี้ถูกส่งไปยังประเทศจีน เพราะว่านักท่องเที่ยวจีนที่ผ่านมาทราบว่าในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวจากจีนมาเที่ยวประเทศไทยกว่า 10 ล้านคน ถ้าเขาได้เห็นข่าวสารจากจังหวัดอุดรก็น่าจะมีผลในการดึงดูดให้ชาวจีนมาเที่ยวที่จังหวัดอุดรเพิ่มมากขึ้นด้วยครับ” นายชัยวัฒน์ กล่าว


นายพูลผล แพทอง ประธานชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว ได้กล่าวถึงกิจกรรมต่างๆ ในครั้งนี้ว่า “วัตถุประสงค์เพื่อร่วมสนองนโยบายการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในการประชาสัมพันธ์เมืองรอง ให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติได้มาเที่ยวเมืองรองเพิ่มมากขึ้น เป็นการสร้างประสบการณ์ความประทับใจในการท่องเที่ยวเชิงกีฬาแบบยั่งยืน การปั่นจักรยานนอกจากจะเป็นกีฬาและการออกกำลังกายที่ให้ประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายแล้ว การมาร่วมปั่นจักรยานในโครงการนี้จะได้สัมผัสวิถีชุมชน ชมธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม อาหารท้องถิ่น สัมผัสรอยยิ้มและความเป็นกันเองของคนในพื้นที่ นอกจากนี้นักปั่นทุกท่านยังได้มีส่วนร่วมกัน สร้างประโยชน์ให้ชุมชน โดยการนำเงินรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้ชุมชน ผู้ด้อยโอกาส ถือว่าเป็นการทำสิ่งดีๆ ร่วมกัน ในแบบ Traveling Exprerience และ CSR เป็นการท่องเที่ยวในรูปแบบ Sport Tourism

สำหรับกิจกรรมที่ “ชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว” ได้ร่วมครั้งนี้คือเรื่องของ “นักปั่นขึ้นกล้อง” ซึ่งกรรมการของชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวทุกคนเป็นกรรมการตัดสิน สำหรับนักปั่นขึ้นกล้องประจำปีจะมีเงินรางวัลมูลค่าถึง 100,000 บาท จาก HAHA RICH โดยจะทำการสุ่มจับฉลากในจังหวัดสุดท้ายของปี แล้วในแต่ละสนามก็จะมีรางวัลประจำสนามด้วยครับ”
ขณะที่ นายสมชาย เกษมทวีศักดิ์ รองผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการภาค 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้สนับสนุนกิจกรรมในภาคเอกชน กล่าวว่า “มีความยินดีที่ได้เป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมดีๆ “ปั่นปันรัก พักเมืองรอง” นี้ ซึ่งสนามนี้ก็เป็นสนามที่ 6 จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมภาพลักษณ์และการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทำให้เกิดความสนใจในเรื่องของวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ของจังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีสถานที่ที่น่าศึกษาและน่าสนใจ ซึ่งเป็นพันธกิจที่วิริยะฯ เองก็มีนโยบายในการส่งเสริมวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ด้านนี้


วิริยะประกันภัยนอกจากสนับสนุนในเรื่องของการแข่งขันแล้ว ยังมอบในเรื่องของการดูแลเรื่องความปลอดภัยของนักปั่นในกิจกรรมนี้ทุกท่าน โดยมอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) ทุนประกัน 100,000 บาท ให้นักปั่นทุกท่านอีกด้วย หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักปั่นทุกท่านจะได้พบได้เจอสิ่งดีๆ ของจังหวัดอุดรธานีและมีความสุขในการปั่นในกิจกรรมครั้งนี้ครับ”

หลังจากนักปั่นฯ ได้ปั่นเข้าสู่จุด Finish ทะเลสาบใจกลางเมืองอุดรฯ แล้ว ได้ร่วมประทานอาหารและประทับตราสนามพาสปอร์ต “ปั่นปันรัก พักเมืองรอง” เพื่อเก็บสถิติในโครงการ นักปั่นขึ้นกล้อง พิชิตเงินรางวัล 100,000 บาท โดยจะมีการมอบรางวัลนักปั่นขึ้นกล้องให้กับผู้ที่ลงทะเบียนและมีประสบการณ์ปั่นได้มากที่สุด ภายใน 10 จังหวัด ซึ่งทางสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน และชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว จะเป็นกรรมการตัดสิน ทำการสุ่มจับฉลากในสนามสุดท้ายของปีในเดือนธันวาคม 2562 นี้


โดยสนามนี้ คุณอรวรรณ เหม่นแหลม กรรมการบริหารชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว มอบรางวัล นักปั่นขึ้นกล้องชาย ให้แก่ คุณนพดล มานะพิมพ์ และ คุณยงยุทธ ผู้พัฒน์ กรรมการบริหารชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว มอบรางวัล นักปั่นขึ้นกล้องหญิง ให้แก่ คุณโชติกา มุทธามรกต ทั้งสองท่านคือผู้ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการตัดสินให้เป็นนักปั่นขึ้นกล้อง ประจำสนามที่ 6 จังหวัดอุดรธานี


รวมทั้ง คุณพูลผล แพทอง ประธานชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว ได้มอบรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรม “ปั่นปันรัก พักเมืองรอง” ให้ทุนการศึกษา นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จำนวน 10,000.- (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยมี นายธนศักดิ์ วงษ์เสียงดัง และ เด็กชาย จิรัฐติกุล ศิริสุวรรณเวช รับมอบ ด้วยการประสานงานจาก ผู้ประกาศข่าว รายการ “เช้านี้ที่อุดรธานี” ดำเนินรายการโดย คุณรัชนีย์ ไชยวาส และ คุณปานิชาต์ สีมาวุธ ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียง “เสียงสามยอด” จังหวัดอุดรธานี ระบบ Fm105.75Mhz และ ระบบ Am774Khz สังกัดกองบังคับการปราบปราม กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


พร้อมร่วมกิจกรรม Lucky Draw ครั้งนี้แจกรางวัลตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-อุดรธานี อีก 4 รางวัล จากสายการบินนกแอร์ และรางวัลอื่นๆ อีกมากมายจากผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรมครั้งนี้ สำหรับกิจกรรม “ปั่นปันรัก พักเมืองรอง” สนามอุดรธานี ได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, วิริยะประกันภัย, ขนมปังเลอแปง, โตโยต้า, สายการบินนกแอร์, เกลิน คอลลา พลัส คิวเท็น (Kaelyn Colla plus Q10), น้ำผลไม้ดอยคำ

สำหรับการจัดกิจกรรม “ปันปันรัก พักเมืองรอง” เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองของประเทศไทย และเพื่อให้นักปั่นจะได้รับประสบการณ์ Traveling / Experience / CSR ในรูปแบบ Sport Tourism ถือเป็นสร้างรูปแบบการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนทั้งทางไลฟ์สไตล์และทางเศรษฐกิจอีกด้วย สำหรับสนามต่อไปคือ จังหวัดลพบุรี ในวันที่ 22 กันยายน 2562 นักปั่นท่านใดที่สนใจ ให้ติดตามและสมัครได้ที่ เฟสบุค PageFacebook ปั่นปันรัก พักเมืองรอง เพจเดียวเท่านั้น


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed